Jammerbugt

Folketal knækker nedad

Jammerbugt Kommune sniger sig ikke op over 39.000 indbyggere de første mange år.

Tværtimod vil der være et svagt fald på 0,6 pct., svarende til 243 personer, over de næste 12 år, så indbyggertallet i 2020 ventes at lyde på 38.709, viser den nyeste prognose. Dermed knækker den optimistiske kurve, der tegnede sig i prognosen i fjor, hvor det forventedes at kommunen gik svagt frem i indbyggertal frem mod 2019. I fremtiden fødes der nemlig færre børn, fordi gruppen i den fødedygtige konstant skrumper. Samtidig vokser gruppen af ældre markant, men der kommer også flere tilflyttere i forhold til nu. Det opvejer en stor del af nedgangen. Men bundlinjen er altså svagt negativ. Tallene har stor betydning for planlægningen, bl. a. på skole- og institutionsområdet, og de vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside, så alle kan nærlæse dem.