EMNER

Folketinget delt på ændringsforslaget

SKAGEN:Hovedformålet med ændre loven om produktionsskoler er ifølge regeringen at sikre en aktivitetsudvikling, der harmonerer med ønsket om, at flest mulige unge får en kompetencegivende uddannelse, og det får man typisk ikke på en produktionsskole. Det forklarede undervisningsminister Ulla Tørnæs (V), da hun fremsatte forslaget midt i november, og baggrunden for forslaget er, at den eksisterende ordning ikke i tilstrækkeligt omfang har bidraget til at stabilisere den samlede aktivitet på produktionsskoleområdet. Regeringen ønsker at sikre, at kommunerne ikke vælger produktionsskoletilbuddet frem for andre uddannelses- eller aktiveringstilbud alene af økonomiske hensyn. Produktionsskolerne finansieres i dag primært af staten via taxameterordningen og sekundært af kommunerne, hovedsageligt via den kommunale bidragsordning. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Kristendemokraterne oplyser i et betænkningsbidrag, at de finder forslaget stærkt problematisk. - Hvis lovforslaget gennemføres i sin nuværende form, får kommunerne et økonomisk incitament til at afskære grundtilskuddet med fare for skolelukninger til følge. Det vil især være små produktionsskoler i yderområderne, der kommer i farezonen for lukning, og det vil være til stor skade for unge, som i forvejen ikke har mange valgmuligheder, står der blandt andet.