Medievirksomhed

Folketinget uden filter

Når Folketinget holder møde i Folketingssalen i dag, vil det for første gang blive transmitteret direkte på Folketingets egen tv-kanal, Folketinget.

Det betyder, at danskerne får bedre mulighed for at se, hvordan Folketinget arbejder – uanset hvor man bor i landet. Nu er det ikke længere nødvendigt at møde op i Folketinget for at følge arbejdet. Fra i dag kan man sidde hjemme foran tv’et eller internettet og følge politikernes møder på nærmeste hold fra start til slut. Det gør den nye tv-kanal til en demokratisk landvinding. Ikke mindst for de mange borgere, som bor langt væk fra Christiansborg og derfor har vanskeligt ved at kunne overvære Folketingets åbne møder. Med tiden vil alle danskere kunne se kanalen. Men her og nu er der endnu nogle tekniske modtageforhold i de enkelte hjem, som skal løses. Kanalen kan dog fra dag et ses på Folketingets hjemmeside og modtages med almindelig antenne eller stueantenne. Den kan også ses af de fleste, som ser tv via digitalt kabel-tv. Man kan sige, at Folketinget med den nye tv-kanal giver borgerne i f.eks. det nordjyske samme mulighed for at følge Folketingets arbejde, som hvis man er nabo til Christiansborg. Og det er en styrke for vort demokrati. Særlig hvis det fører til et øget politisk engagement hos borgerne. Kanalen vil vise praktisk talt alle de parlamentariske aktiviteter, som man kan overvære som fysisk gæst på Christiansborg, f.eks. møderne i Folketingssalen, udvalgenes høringer og konferencer og meget mere. Og som noget helt nyt får seerne nu mulighed for at se med, når ministre skal i åbent samråd i Folketingets udvalg. Tv-kanalen kommer også til at sende oplysningsprogrammer om aktuelle emner og give seerne forklaringer på vigtige begreber i Folketingets arbejde. Og der vil også blive sendt direkte fra de mange begivenheder og arrangementer, som Folketinget hvert år er vært for. Det gælder f.eks. den årlige Statsborgerskabsdag, Ungdomsparlamentet, Kulturnatten osv. Også for EU-interesserede er der godt nyt. Kanalen kommer til at sende fra udvalgte møder i Europa-Parlamentet og fra Folketingets Europaudvalgs åbne møder. Det er meget positivt, at borgerne nu kan få et større indblik i arbejdet i og vedrørende EU. Jeg har ingen forestilling eller ønske om, at den nye folketingskanal bliver en konkurrent til DR og TV 2, eller at kanalen skal konkurrere med underholdningskanaler. Det har aldrig været meningen. I stedet er det tanken, at tv-kanalen – helt gratis – kan benyttes af borgere, som vil have billeder og lyd ”uden filter” fra Folketinget. Lovgivningsarbejdet er ikke – og må aldrig blive – underholdning. Lovgivningsarbejdet er dybt seriøst, alene af den grund at det har direkte indvirkning på alle borgere i Danmark. Det er mit håb og ønske, at den nye tv-kanal kommer til at bidrage til en mere levende formidling af det politiske arbejde i Folketinget. Til gavn for alle borgerne og vores demokrati.