Motorveje

Folketinget venter ikke på klagenævn

Afgørelsen om en ny linfjordsforbindelse vil være truffet, inden Naturklagenævnet tager stilling til, om der er en grund til at rejse et krav om fredning af Egholm.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kim Christiansen (DF) regner med, at regeringen til efteråret kommer med et udspil til de fremtidige trafikinvesteringer.

Som opfølgning på den rapport, som regeringens særlige infrastrukturkommission kom med i vinter, skal Folketinget til efteråret tage stilling de kommende års store trafikinvesteringer. Alt tyder på, at der inden årets udgang er lavet et politisk forlig om trafikinvesteringerne. Danmarks Naturfredningsforening er indstillet på inden for de nærmeste uger at klage til Naturklagenævnet over Fredningsnævnets beslutning om ikke at ville rejse en fredningssag vedrørende Egholm. Afgørelse til foråret En afgørelse på en sådan klagesag vil først komme hen på foråret 2009. Naturklagenævnet oplyser, at sagsbehandlingstiden for øjeblikket er på seks-otte måneder. – Jeg regner med, at regeringen tidligt i den kommende folketingssamling kommer med et udspil til de fremtidige investeringer. I mit parti mener vi, at der er et behov for at gøre noget ved trafikforholdene ved Limfjorden. Selv om der måske kører en klagesag ved Naturklagenævnet, så vil man godt i Folketinget kunne træffe en principiel beslutning om en ny forbindelse, siger Kim Christiansen (DF), der er medlem af Folketingets trafikudvalg. Han understreger, at Dansk Folkeparti ikke har truffet beslutning om linjeføringen for en kommende Limfjordsforbindelse: – Men mit parti kommer i august med et oplæg til de kommende års trafikinvesteringer. Det oplæg vil også omfatte investeringer ved Limfjorden, hvor vi kan se, at der er et behov, siger Kim Christiansen. Spørgsmålet om linjeføringen for en eventuel ny forbindelse over Limfjorden har givet betydelig diskussion blandt Dansk Folkepartis nordjyske folketingsmedlemmer. På det seneste er det dog kun Anita Knakkergaard, der direkte har talt imod en forbindelse over Egholm. Ib Poulsen, som i november blev valgt i Aalborg Øst, støtter derimod Egholm-linjen. Bent Bøgsted har tidligere talt for en løsning med et ekstra tunnelrør, men har bebudet, at han vil tage hensyn til, hvad der lokalt er opbakning til. Rekreativt miljø Endnu har Danmarks Naturfredningsforening ikke afleveret sin klage til Naturklagenævnet. Formanden for foreningens afdeling i Aalborg, Laurits Krog, er indstillet på, at det skal ske. Den opfattelse deler sagsbehandler Birgitte Bang Ingrisch fra Danmarks Naturfredningsforening. – Sagen skal dog først behandles i foreningens forretningsudvalg. men der vil være en indstilling om, at vi går til Naturklagenævnet. Der er intet ændret for os. Vi vil slå på argumentet om, at det er vigtigt nær Danmarks fjerdestørste by at have et sådant rekreativt miljø, som der er på Egholm. Samtidig vil støj fra motorvejen efter vores opfattelse få betydning for dyrelivet. Hvis man er tvivl om, hvordan trafikstøj virker, så kan man jo se på det vestlige København, hvor man har Vestskoven, siger Birgitte Bang Ingrisch.