Folketingets pakke

Inden november 2003 skal der ske følgende i en styrket indsats mod illegal arbejdskraft: - oprettelse af regionale samarbejder mellem politi, fagforeninger, arbejdsgivere, Udlændingestyrelsen samt told- og skattemyndigheder- oprettelse af en central specialstyrke under rigspolitichefen- retsforfølgelse af transportvirksomheder, der benytter chauffører uden arbejdstilladelse - konfiskering af hele fortjenesten og betydelige bøder til arbejdsgivere, som benytter illegal arbejdskraft.Der følger dog ingen penge med forslaget; initiativerne skal ske indenfor det nuværende politiforlig.