EMNER

Folketingets Præsidium

Folketinget vælger ved hver folketingssamlings begyndelse (første tirsdag i oktober) og efter nyvalg et præsidium, der består af en formand (Folketingets formand) og indtil fire næstformænd. Formanden udøver sine beføjelser i samarbejde med næstformændene. Han drager omsorg for, at Folketingets arbejde tilrettelægges og afvikles på forsvarlig måde. Formanden har desuden det overordnede ansvar for Folketingets administration, hvor han i samarbejde med de øvrige præsidiemedlemmer fastlægger de overordnede retningslinier for administrationen. Præsidiet repræsenterer Folketinget udadtil. Folketingets Præsidium i folketingeåret 2004-05, 2. samling Formand: Christian Mejdahl (V) 1. næstformand: Svend Auken (S) 2. næstformand: Poul Nødgaard (DF) 3. næstformand: Helge Adam Møller (KF) 4. næstformand: Niels Helveg Petersen (RV) Præsidiet mødes officielt hver trejde uge, men har ifølge formanden også behov for at mødes indimellem. Alle fem præsidiemedlemmer har en lejlighed på Christiansborg. Svend Aukens ligger lige under Christian Mejdahls, men de tre andre ligger ved Ridebanen.