Folkets Kirke

VALG:Folkekirken præger vores etiske holdninger til andre mennesker, og er en del af den danske kultur. Folkekirkens forkyndelsesfrihed understreges ved, at præsterne lønnes af staten, der samtidig skal sikre åbenhed og demokrati. Socialdemokraterne arbejder for en videre udbygning. Det er en politisk opgave for Socialdemokraterne, at deltage i det folkekirkelige arbejde på alle planer, for at udvikle den danske folkekirke til en folkets kirke. Menighedsrådets arbejde er en vigtig del af folkekirkens demokrati. Menighedsrådet har et stort ansvar omkring: Kulturværdier, vedligeholdelse og økonomi. Der må udvises samme omhu med forbrug af resurser, som alle andre steder i samfundet. Folkekirken og dens opbygning skal afspejle, at kirken er alles kirke, og ikke kun for de få. Jeg støtter det mere alsidige anvendelse af kirkebygningerne. Menighedsrådene opfordres til i endnu højere grad, at lade sognegård og lignende anvendes af foreninger og organisationer til mødeaktivitet og anden social aktiviteter. Derfor stem personligt på Ingolf Hedegaard, formand for præstegårdsudvalget og formand for kirkegårdsudvalget, medlem af socialdemokratiet til menighedsrådsvalget 9. november 2004.