Folkets mujahediner, MKO

MKO opstod som en marxistisk-islamisk modstandsgruppe i 1965, der bekæmpede den autoritære, vestligt orienterede shah Reza Pahlavi. MKO deltog i ayatollah Khomeinis islamiske revolution, der væltede shahen i 1979, men gruppens marxistiske islæt bragte den hurtigt på kant med præstestyret i Teheran, og indtil 2003 fortsatte kampen derfor fra baser i nabolandet Irak. Per Stig Møller udtrykte da også i 1990'erne, som konservativ udenrigsordfører, offentligt sin støtte til både MKO og dens politiske gren Det Nationale Modstandsråd (NCRI), og så sent som i oktober 2001 forklarede han, at "det er ikke en terrororganisation, men en demokratisk modstandsbevægelse". Alligevel var Per Stig Møller, nu som udenrigsminister, i maj 2002 med til at sætte MKO på EU's terrorliste. Siden - i juni 2003 - afslørede udenrigsministeren så, at VK-regeringens påstand om Iraks forbindelse til terrorister inden krigen blandt andet var rettet mod MKO. MKO har igennem alle årene afvist anklagerne om terrorvirksomhed, og ifølge EU's egne vurderingen har gruppen ikke udøvet terror siden 2002, året efter at den frasagde sig brug af vold i kampen mod præstestyret.