EMNER

Folkevalgte bakker op om præst og kordegn

Forældre skal forberedes bedre på dåb og gråd i Skagen Kirke

SKAGEN:Menighedsrådet og personalet ved Skagen Kirke er enige om, at man ønsker ensartethed og en klar procedure ved afvikling af gudstjenester med dåbshandlinger. Emnet blev drøftet på det seneste menighedsrådsmøde - efter en debat i NORDJYSKE, hvor en bedstefar beklagede sig over, at hans datter og barnebarn blev bedt om at forlade kirken, mens barnet græd. Intet forkert På menighedsrådsmødet blev det ikke klart, hvordan proceduren fremover bør være. Det skal det nye gudstjenesteudvalg tage sig af. Der var dog bred enighed om, at hverken præsten den pågældende dag, C.C. Jessen eller kordegn Else Dausell havde gjort noget forkert. Tværimod appellerede flere til, at menighedsrådets medlemmer bør bakke 100 procent op om kirkens personale - i dette tilfælde præst og kordegn. - Jeg er blevet ringet op af flere, der beklager sig over, at vi ikke støtter vore medarbejdere, sagde Peter Gislund. - Det er en uheldig situation, som ikke burde drøftes i avisen, sagde Karen-Margrethe Hatt. - Det er en situation, som det slet ikke er nødvendigt at kommentere, mente Rigmor Kjøller Christensen. Helt udramatisk - Jeg sad selv 20 meter fra åstedet den pågældende søndag, og det var ganske udramatisk. Men der findes folk, som ikke har blik for helheden, sagde Evald Lynggaard på menighedsrådsmødet. - Det er godt, at vi bakker hinanden op. Mentaliteten i kirkerne ændrer sig. Folk stiller krav. Efter nogens mening skal kirken i hvert fald ikke bestemme, hvordan en dåb skal afvikles, sagde sognepræst C.C. Jessen på menighedsrådsmødet. - Man gør sig sine erfaringer, og menighedsrådet bør tage et medansvar og drøfte det engang ved lejlighed. Vi bør spørge: Hvordan syn's vi selv det går? sagde C.C. Jessen. Flere tilkendegav, at det er vigtigt at samtale, at forklare forældrene hvad der skal foregå ved dåben, og hvad man eventuelt kan gøre, hvis et barn skriger meget.