EMNER

Fond i julehumør uddeler pengegaver

Brovst Sparekasses Fond er i julehumør og har uddelt en større sum penge til lokale, alment nyttige og velgørende formål.

Lo­kal­hi­sto­risk Sog­ne­grup­pe Øland får 7500 kr., som skal bru­ges i for­bin­del­se med ind­vi­el­sen af den ny­re­stau­re­re­de Ox­holm møl­le i maj næs­te år. foto: erik sahl

Lo­kal­hi­sto­risk Sog­ne­grup­pe Øland får 7500 kr., som skal bru­ges i for­bin­del­se med ind­vi­el­sen af den ny­re­stau­re­re­de Ox­holm møl­le i maj næs­te år. foto: erik sahl

Fonden har imødekommet 13 ansøgninger på i alt 142.000 kr. - Det meste af årets afkast fra fonden er nu brugt, oplyser direktør John Olsson fra Sparekassen Vendsyssel. Det overskydende beløb overføres til næste år, hvor vi venter, at der vil være omkring 1,5 mio. kr. til uddeling. - Vi føler i fonden, at vi har været bredt omkring i den tidligere Brovst Sparekasses virkeområde med vore uddelinger i år. Bestyrelsen er meget opmærksom på at tildele midlerne der, hvor man har bidraget til sparekassens egenkapital, som blev hensat i en fond ved sammenlægningen med Sparekassen Vendsyssel. I 2008 forventer fonden også at foretage fire uddelinger, første gang i forbindelse med garantmødet i ØAH Hallen i Halvrimmen 9. april. - Ansøgningsfristen er sat til 10. februar, og bestyrelsen holder sit møde engang i marts, hvor ansøgningerne behandles, siger direktør John Olsson, som også sidder i fondens bestyrelse.