EMNER

Fond køber Vilsted Sø

AALBORG:Nordjyllands Amt har nu en aftale på plads om opkøb af Vilsted Sø. Aftalen er indgået med Aage V. Jensens Fond, og fonden vil således erhverve søen og de omkringliggende enge på en række nærmere definerede betingelser. Fonden vil støtte projektet med ca. 17 mio. kr., hvilket skal bruges til erhvervelse af arealerne og sikring af projektets etablering. Sø og omkringliggende randarealer udgør omkring 850 ha. Etablering af vådområdeprojektet skal ifølge amtsborgmester Orla Hav (S) være med til at sikre naturværdierne samtidig med, at befolkningen også gerne skulle få glæde af området. På gårsdagens møde i amtets økonomiudvalg var der bred enighed om at sige ja til aftalen med fonden. Udvalgsmedlemmerne godkendte på samme møde også en såkaldt udfordringsvejledning, ligesom man besluttede, at den skal være offentlig tilgængelig. Det er en ændring af Styrelsesloven der indebærer, at private virksomheder nu opnår ret til at udfordre såvel amter som kommuner på udførelsen af diverse arbejdsopgaver. tand