Virksomhedsøkonomi

Fond skaber øget aktivitet i Jerslev

- Finanskrisen er ikke nået til Jerslev og Omegns Borgerforening.

Det fastslog foreningens formand, pressefotograf Kurt Bering på foreningens generalforsamling, idet han ikke kunne mindes, at foreningen tidligere har haft så stor en omsætning. Den store omsætning skyldes ikke mindst Sparekassen Vendsyssel Fond, der har bidraget med store beløb til indkøb af kunst og til renovering af legepladsen. Foreningen håber også at komme i betragtning ved næste uddeling, da der er ansøgt om hjælp til at opføre et værksted på 100 kvadratmeter ved Borgen, især med henblik på aktiviteter i 4H og Husflidsforeningen. Også Landsbyrådet og Brønderslev Kommune har bidraget til de omtalte ting. I forbindelse med kommunens planlægning af motionsruter er der lavet tre ruter med udgangspunkt fra Borgen. Pc-værestedet samler hver uge mange kursister ligesom Jerslev Fotoklub, der er en underafdeling af borgerforeningen, er kommet godt fra start. Kunstudstillingen, Efterårskunst 2011, var den 25. i rækken og var godt besøgt. Kurt Bering udtrykte glæde over, at borgerforeningen har overtaget udgivelsen af Jerslev Vejviser, idet den er et godt aktiv for byen og en god indtægtskilde for foreningen. Kasserer Mona Fuglsang gennemgik regnskabet, der slutter med et underskud på 5.500 kr. og et indestående i sparekassen på 31.944 kr. Der blev fremsat forslag om visse vedtægtsændringer bl.a. ændring af foreningens navn fra Borgerforeningen for Jerslev og Omegn til det mere mundrette Jerslev Borgerforening. På valg til bestyrelsen var Mona Fuglsang, Flemming Nielsen og Palle Hansen. De to sidstnævnte ønskede ikke genvalg. I stedet nyvalgtes Anna Rasmussen og Gunnar Nielsen, mens Mona Fuglsang blev genvalgt. Som suppleanter valgtes Ehlert Sørensen og Flemming Nielsen. ruk