Fond udleverer gratis guld

Næsten en halv million til erhverv og turisme

NIBE:Gode ideer gemt i en skuffe bliver måske taget op og realiseret, når Nibe Erhvervsfond om kort tid åbner for tilskud til en bred vifte af ansøgere inden for erhverv og turisme. Nibe Erhvervsfond råder over 725.000 kroner, der har stået passivt hen, siden Erhvervsfonden Løgstør/Nibe blev opløst sidste år. Den fælles formue på omkring halvanden million blev delt ligeligt, men først nu har myndighederne endeligt blåstemplet Nibe-modellen. Den omfatter kontant støtte for samlet op mod 475.000 kroner de næste tre år, og modtageren skal ikke betale en krone tilbagde. Loven kræver, at de resterende 250.000 af fondens formue bliver stående uberørt. - Det handler om at skabe mere vækst, nye arbejdspladser lokalt. Nok bliver vi en del af Aalborg Kommune, men vi er pisket til at gøre noget selv her og nu, siger formanden for erhvervsfonden, borgmester Jens Østergaard Madsen (V). - Modtagere af støtte kunne være ingeniøren med de gode ideer inden for højteknologi, eller en ildsjæl med lyst til at prøve kræfter med turisme. Men også en eksisterende virksomhed, der tør gå nye veje. Udviklingsrådets formand og medlem af bestyrelsen for fonden, Arne Segerstrøm, fremhæver, at ikke hvem som helst kan søge om kontant støtte. Fondens juridiske rådgiver, advokat Borregaard, er sat på sagen, og præsenterer om få dage en "skabelon" med retningslinier for ansøgere. - Så vi ikke bliver over- svømmet af henvendelser om økonomisk hjælp til alt muligt, forklarer Arne Segerstrøm. - Det handler om nye ideer, der peger fremad, ikke om at forvride konkurrencen for de allerede etablerede i lokalområdet. "Mini-guld-projektet" bliver måske klart til søsætning allerede i næste uge.