Fondsformand føler sig snigløbet

Frank Sørensen skuffet over samarbejde med naturfredningsforening

FREDERIKSHAVN:Frank Sørensen, tidligere erhvervschef i Frederikshavn, sidder tilbage med en besk smag i munden, efter Naturklagenævnet har blokeret for at byggeri af Frederikshavns stor-attraktion: udstillings- og oplevelsescenteret Bangsbo Fort. - Det er brandærgerligt, siger han. -Ikke kun på grund tidsforbruget. Det er trods alt kun fritid, som nogle mennesker har ofret af idealistiske grunde. Men det generer mig, at det offentlige har brugt mange penge, hvorefter det hele bliver skrottet. For processen har været dyr. Der er lavet visualiseringer, undersøgt alternative placeringer og udarbejdet lokalplan og regionplantillæg. "Naturklageforening" Frank Sørensen synes, at naturfredningsforeningens lokalkomite har spillet med fordækte kort. - Jeg er skuffet over samarbejdet, siger han. - Man kan ikke sidde med ved møder og deltage i et samarbejde for så på den næstsidste dag at skyde en indsigelse af. Foreningen havde åbenbart en anden dagsorden, end den vi kendte til. Men så burde den have sagt fra fra starten. Frank Sørensen kommer flere gange til at bruge betegnelsen "naturklageforeningen". Tilsigtet eller utilsigtet. Han ringede til lokalkomiteens formand, Carsten Pedersen, straks han hørte om klagen. - Jeg sagde til ham, at han påtog sig et stort ansvar, hvis foreningen fik medhold i klagen efter 10 års forberedelser af projektet. Frank Sørensen understreger, at fonden har haft et fortrinligt samarbejde med miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen, men også med amtet og kommunen. Samarbejdet førte til enighed om en ændret placering af bygningen, 300 meter fra den først valgte. - Vi er jo ikke interesseret i at ødelægge naturen, og vi syntes placering nummer to var bedre end nummer et, siger han. Frank Sørensen understreger, at fonden har været villig til kompromisser. - En del af kritikken er gået på, at bygningen skulle være ti meter høj med en 2 meter lyskasse over. Det er ikke meget højere end en bunker, der ligger i nærheden. Men vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil indpasse bygningen i terrænnet. Vi har sagt, at vi kunne diskutere hvor langt bygningen skulle graves ned. Signalforvirring Frank Sørensen hæfter sig ved, at lokalkomiteens tidligere formand, Bjarne Møller, i en tidlig fase roste projektet og lovede at lokalkomiteen ville forholde sig konstruktivt kritisk. Frank Sørensens harme retter sig også mod Naturklagenævnet, fordi det undlod at tage direkte kontakt med parterne, inden afslaget blev givet. Formelt er det ikke Fonden Bangsbo Fort, der er blevet underkendt af naturklagenævnet, men amtets og kommunens planlægning. - Så juridisk er vi ikke part i sagen, men Naturklagenævnet kunne have indkaldt amt og kommune, der så kunne have taget repræsentanter for fonden med som bisiddere. Fejl Frank Sørensen hæfter sig ved, at der i sagsfremstillingen, som nævnet lægger til grund for sin afgørelse, er en konkret fejlinformation. Der står nemlig, at andre alternativer end placering af oplevelsescenteret på havnen og ved Batteri Nord ikke er undersøgt. Det er ikke korrekt. Fonden Bangsbo Fort har undervejs afvist en placering i Pikkerbakkernes bagland. - Fordi fonden vurderer havudsigt som et vigtigt element for at skabe rentabilitet i projektet, fastslår Frank Sørensen. - Sagen havde fortjent en direkte forhandling med parterne, siger han.