Fondsmidler til kunsten

Kunsten i Aalborg får 4,5 mio. kr. fordelt over tre år til udstillinger eller indkøb af kunstværker.Arkivfoto: Henrik Bo

Kunsten i Aalborg får 4,5 mio. kr. fordelt over tre år til udstillinger eller indkøb af kunstværker.Arkivfoto: Henrik Bo

PENGEGAVER:Det Obelske Familiefond har på sine nyligt afholdte bestyrelsesmøder bevilget legater på i alt 60.465.000 kr. Til kunstneriske formål er der bevilget: Organisationer og foreninger: Kunsten, 4,5 mio. kr. over tre år til finansiering af udstillinger og/eller indkøb af kunstværker, som Kunsten måtte ønske at erhverve. Trio Nord, 4000 kr. til afholdelse af to koncerter i Aalborgs Kulturnat. Koncerterne foregår i Aalborg Klosters refektoriesal. Skagen Litteraturfestival, 5000 kr. til afholdelse af den femte litteraturfestival. Skagen Litteraturfestival har efterhånden slået sig fast i forlags- og forfatterkredse som en festival med kvalitetsarrangementer. På festivalen vil bl.a. Troels Kløvedal, Hanne Vibeke Holst, Carsten Jensen og Olav Hergel blive præsenteret. Opera i Børnehøjde, Skørping, 10.000 kr. Den Blå Festival, Aalborg, 10.000 kr. til afholdelse af årets festival. Foreningen Nordjysk Korsamarbejde, Skørping, 10.000 kr. til arrangement ved Aalborgs Kulturnat 2010 med otte kor. Aalborg Studenterrevy, 12.000 kr. til årets forestilling "Tyren, Gåsepigen og andre originaler". Formålet med foreningen er at fremme det kulturelle, sociale og kreative fællesskab mellem studerende i Aalborg samt at bibringe med kulturelle og satiriske indslag som kommentar til det omkringliggende samfund. Kultur- og Messecenter i Aars, 20.000 kr. til afholdelse af anden udgave af Rock Shock Festival. Gay & Lesbian Film Festival, Aalborg, 20.000 kr. til afholdelse af den første festival i Aalborg. Aalborg Kammermusikforening, 25.000 kr. til afholdelse sæsonen 2010/2011, hvor sæsonens "flagskib" bliver koncerten med den italienske Quartetto di Cremona - en af Europas mest fremtrædende unge strygekvartetter. Thisted Menighedsråds Musikudvalg, 25.000 kr. til årets koncertrække i Thisted Kirke, der i år omfatter 26 koncerter og arrangementer fordelt over hele året. Nordjyllands Historiske Museum, 50.000 kr. til udskiftning af græstørvsrygninger på Vikingecenter Fyrkat. Vikingecenter Fyrkat er en afdeling under Nordjyllands Historiske Museum og består af Vikingeborgen Fyrkat fra ca. år 980 samt Vikingegården Fyrkat, som er en rekonstrueret vikingegård med ni vikingehuse fra fra samme periode af vikingetiden. Aalborg Kongres & Kultur Center, 85.625 kr. i støtte som kultursponsor 2010-2011. Alene i Aalborg Kongres & Kultur Center er der hvert år ca. 100 kulturelle arrangementer - fordelt på opera og operette, ballet, dans og skuespil, rytmiske og klassiske koncerter, show og revy og ikke mindst musicals. Aalborg Teater, 100.000 kr. til medlemskab af sponsorklubben. Aalborg Teater er landets mest besøgte teater med ca. 90.000 besøgende årligt, og med en belægning på ca. 90 procent. Thy Teater, 100.000 kr. til produktion af forestillingen "Hjardemål". Formålet med forestillingen er, at teatret ønsker at udbrede kendskabet til ungdomsoprøret og hippiebevægelsen og ikke mindst tilblivelsen af de nye musikformer, som fandt sted for nu 40 siden. Tiden omkring 1970 var banebrydende inden for de fleste samfundsområder. Særligt for Thy og Hanherred gjaldt etableringen af Thylejren (Frøstruplejren). Vendsyssel Historiske Museum, 113.700 kr. til forskningsprojekt om breve fra sagfører Anders Jakobsen m.fl. Man ønsker at bearbejde en samling af breve fra sagfører A. Jakobsen m.fl. således, at den dels kan danne grundlag for forskning, og dels kan blive mere tilgængelig for offentligheden. Brevsamlingen blev overdraget Arkivet i 2007 af sagfører Jakobsens barnebarn, Margrete Woods fra USA. Samlingen består af mere end 900 meget fyldige breve, der er stilet til sagfører Jakobsens søn, Bernhard, som boede i Californien i USA. Tidsmæssigt dækker brevene perioden 1903-1925. Andet: Kamillus Aalborg, 10.000 kr. til foreningens frivillige arbejde. Aalborg Haandværkerforening, 20.000 kr. til indsats for at fremskaffe flere praktikpladser.