Lokalpolitik

Food Park til fiskeindustrier kan skabe merværdi

Erhvervsråd og industrier arbejder videre med projekt der også kan tiltrække andre levnedsmiddelvirksomheder

FREDERIKSHAVN:Etableringen af en fælles Food Park for havnens nuværende fiskeindustrier og også gerne nytilkomne levnedsmiddelvirksomheder tager mere og mere form. - Vi arbejder nu med et projekt på 10.000 kvm. ud fra det aktuelle behov for frysekapacitet, kølerum, produktionslokaler, velfærdsrum, kontorer og udenoms arealer, som industrierne har meldt ud, oplyser erhvervsdirektør Jørgen Ove Jensen efter at han har gennemført en interview-runde hos virksomhederne enkeltvis. Resultatet af rundgangen blev onsdag lagt frem for virksomhederne i fælleskab. Det er havnplanlægningen og nye industriers indrykning på havnen, der har født ønsket om en anden og mere miljøsikret placering for den levnedsmiddelbaserede industri. Kommunens plan- og miljøudvalg blev på seneste møde orienteret om erhvervsrådets og fiskeindustriernes fælles projektarbejde, og udvalget var ifølge erhvervsdirektøren begejstret for planen. Plads til flere - Fem virksomheder har sagt god for ideen, en sjette, der sidder til leje hos de øvrige, har sagt måske, mens en virksomhed melder pas udfra argumenetet om, at hvis virksomheden flytter, vil det blive til et helt andet sted, opsummerer Jørgen Ove Jensen fra sin rundgang. - Men en Food Park henvender sig ikke alene til dette lukkede selskab. Andre levnedsmiddel-virksomheder kan være med. Vi kan markedsføre os på de gode faciliteter, der samtidig kan give en synergi-effekt, understreger han. - Et fælles køleanlæg vil kunne passes mere rationelt, og det samme vil modtagelse af råvarer over natten. Velfærdsafsnittet behøver ikke badeforhold til alle, eftersom virksomhederne ikke starter og stopper dagens arbejde på samme tid, der kan skabes samdrift om bogholderi-funktioner, remser Jørgen Ove Jensen de plusser op, som fiskevirksomhederne selv har spillet ud med. Han finder samtidig den åbenhed, virksomhederne har lagt for dagen i forløbet fantastisk. På onsdagens møde med industrierne blev yderligere drøftet finansieringsform, og om den eventuelt skal bygge på anpartsformen, spørgsmål arbejdes der videre med. En mulighed for støtte til projektet kan desuden være midler fra FIUF-programmet under EU's Fødevaredirektorat. Havn inddrages - Det næste skridt for mig bliver nu at tage en indledende drøftelse med havnen om overtagelse af virksomhedernes nuværende bygninger. - Der kan også være andre købere i kulissen, men det er vigtigt for virksomhederne at få solgt på en måde, så det ny hus ikke bliver for stor en flytteomkostning, påpeger Jørgen Ove Jensen. I havneplanen er opridset tre mulige placeringer for en Food Park, ved miljøbassin-området i nordhavnen, på Knivholt eller i Strandby. - De to første forslag er fiskeeksportørenes foretrukne, og med klar overvægt for nordhavnen. Det væsentlige er at få skabt en fremtidssikring, så virksomhederne miljømæssigt ikke generer andre og omvendt. Tidsplan En af fiskeindustrierne står med et akut behov for mere frysekapacitet og har nylig opnået tilsagn om EU-støtte til en ny frysehal. - Det betyder, at vi har travlt, siger Jørgen Ove Jensen, der vurderer en tidshorisont på helst ikke mere end halvandet år, inden byggeriet står klar. - Det afhænger af det planmæssige, for selve byggeriet varer ikke så længe at få op at stå, siger Jørgen Ove Jensen. Han håber, at den spændende idé kan blive en realitet og også vil tiltrække andre virksomheder. - Så sent som i denne uge har jeg været i dialog med en virksomhed udefra, der ønskede at etablere sig med fiskeforædling i Frederikshavn. Havde vi allerede haft Food Park'en, ville virksomheden havde stået her i morgen,. Også i forhold til Gøteborg-området og til Norge kan projektet få betydning, mener Jørgen Ove Jensen.