Hjørring

For 451.450 kr. frivillighed

Mange får tilskud fra frivillighedspuljen i Hjørring Kommune.

Navnene på modtagerne af puljemidler fra den såkaldte frivillighedspulje er nu offentliggjort. Der er hovedsageligt tale om gengangere fra tidligere år og de fleste får støtte, der er på mindre end 10.000 kroner. Den absolutte højdespringer er SIND Hjørrings lokalforening, der støttes med i alt 120.000 kroner. Sind Hjørring tilbyder psykologhjælp og rådgivning til sindslidende og deres pårørende. Reglerne er sådan, at når en forening søger for under 10.000 kroner i tilskud, så er det forvaltningen, der tildeler tilskuddet administrativt. Det vil sige, at det ikke er noget politikerne forholder sig til. Det gør de til gengæld til de ansøgere, der har ønsket mere end 10.000 kroner. Der er i alt kommet 75 ansøgninger og det samlede beløb, der er søgt for er 821.645 kroner. Af dem har de 53 søgt om mindre end 10.000 kroner, og det har forvaltningen imødekommet med i alt 142.950 kroner. Fire af de resterende 22 ansøgninger om midler fra frivillighedspuljen levede fuldt op til betingelserne for at søge, så det fik det fulde, søgte beløb. Samlet set 71.500 kroner. 16 Ansøgninger levede delvist op til kravene og fik derfor delvist tilskud på i alt 237.000 kroner. Kun to ansøgninger levede ikke op til kravene om tilskud og blev derfor afvist. Du kan se i faktaboksen her på siden, hvilke foreninger og organisationer, der har modtaget tilskud. Med det antal tilskud der er givet for første runde i 2009, er der stadig 748.653 kroner at tage af til frivillighedsprojekter.