Handicappede

For bedre høreapparater

Martin Brinch Sørensen og Søren Reinholdt Søndergaard med checken fra Siemensfonden.

Martin Brinch Sørensen og Søren Reinholdt Søndergaard med checken fra Siemensfonden.

LEGATER:Siemensfonden, der hvert år uddeler legater til studerende på Aalborg Universitet, har i år valgt at støtte Martin Brinch Sørensen og Søren Reinholdt Søndergaard. De to studerende har netop modtaget 27.636 kroner til indkøb af udstyr til deres specialearbejde. Det lidt skæve beløb skyldes, at Martin og Søren på forhånd havde foretaget en beregning af, hvilket udstyr der ville kunne hjælpe dem i deres arbejde, og herefter søgt Siemensfonden om det nøjagtige beløb. Legatet gives til arbejdet med deres masterprojekt inden for Applied Signal Processing and Implementation, som handler om udvikling af en algoritme til såkaldt blind separation af tale-/støjsignaler. Teknikken har potentielt store perspektiver blandt andet i høreapparatteknologien. På nuværende tidspunkt er teknikken så computerberegningskrævende, at den ikke er klar til integrering i et høreapparat, og selv for standardudstyr er beregning af den anvendte type algoritmer en stor udfordring. Imidlertid ligger der store regnekræfter i visse typer grafikkort, og de to studerende har derfor fået økonomisk støtte til indkøb af særlige grafikkort. Det vil give dem mulighed for at afvikle algoritmerne ca. ti gange hurtigere, end det ellers ville være muligt. Søren Reinholdt Søndergaard er fra Nibe-egnen, mens Martin Brinch Sørensen er født i Esbjerg og opvokset på Varde-kanten. Samtidig modtog også sundhedsteknologistuderende Jacob Koch Pedersen 25.000 kroner fra Siemensfonden til indkøb af udstyr.