Forbrugerforhold

For billigt at få fjernvarme

Eksisterende forbrugere betaler for nye, mener grundejerforening

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Lave tilslutningspriser til ny varme- forbrugere koster de eksisterende varme-forbrugerne dyrt. Det mener formand for Brønderslev Grundejerforening, Jørgen Jensen, der kræver, at tilslutnings-afgiften sættes op, så det i niveau svarer til andre varmeværker og med de reelle udgifter for tilslutning. Han rejser spørgsmålet på et forbrugermøde onsdag. Jørgen Jensen fortæller, at det koster fjernvarmeforbrugerne ca. 20.000 kr., hver gang en ny forbruger tilsluttes. og det vil sige, at det alene på et år har kostet én million kroner. - Vi har sammenlignet med tre varmeværker - Dronninglund, Hjallerup og Jerslev, hvor tilslutningsafgiften varierer fra 22.000 kr. til 25.000 kr. i 2004-priser. - Det skal ses i relation til, at tilslutningsbidraget i Brønderslev Kommune kun er 6100 kr. - I grundejerforeningen undrer vi os over, at prisen i Brønderslev ikke er højere. Vi erindrer da, at tilslutningsafgiften i Asgård-udstykningen var 25.000 kr. Man begyndte endda med 30.000 kr. i begyndelsen, men beløbet blev senere nedsat til 16.000 kr. - For 12-13 år siden, da der var meget lille byggeaktivitet kombineret med, at der i Brønderslev byområde var en del huse, der ikke var tilsluttet fjernvarmeforsyningen, besluttede man at give et godt tilbud på 6100 kr. - Det er ikke blevet reguleret siden, trods det, at man i årsrapporten kan læse, at der er tilsluttet 68 nye forbrugere. - Vi håber da, at der kommer mange til forbrugermødet på onsdag, så vi kan få en god debat om sagen. - Vi har drøftet situationen på et bestyrelsesmøde, og vi mener, at vi er nødt til at råbe op.Det var godt nok ikke planen, at vi ville have været på banen på denne side af valget, men da der holdes forbrugermøde onsdag aften - altså midt i valgkampen - er vi nødt til at rejse spørgsmålet, siger Jørgen Jensen.