For billigt at sætte vindmøller op

Mølleopstillerne slipper billigt af sted med at sætte kæmpevindmøller op på land.

Vindenergi 29. september 2011 06:00

Ikke bare får de et tilskud på 6,5 millioner fra el-forbrugerne for hver MW, de sætter op. De slipper også for at betale de fulde samfundsmæssige omkostninger ved at gøre det. Reglerne for at opstille vindmøller på land er udformet uden hensyn til de talrige udenlandske forskningsresultater, der påviser de sundhedsmæssige risici ved at bo indenfor en afstand af 1,5 kilometer fra dem. Dem har man ignoreret i de danske vindmølleregler, ligesom man har ignoreret Miljøstyrelsens referencelaboratorium DELTA's anbefaling fra 1994 om en mindsteafstand til naboer på 10 gange møllens totalhøjde, dvs. 1,5 km. De danske politikere ved åbenbart bedre, idet afstandskravet kun er 4 gange møllehøjden. Og har været det siden Svend Aukens tid som Miljøminister. Men hvorfor skal de, der får fordel af den danske politiske bedrevidenhed, så ikke betale for de samfundsmæssige omkostninger, de påtvinger naboerne, ved at opstille kæmpevindmøller tættere på naboer end 1,5 km? Vi taler for det første om de menneskelige omkostninger ved et privatliv, ødelagt af lavfrekvent støj og visuelle forstyrrelser, og de dermed forbundne samfundsmæssige omkostninger til sundhedsvæsenet. Ingen kender omfanget. Hvorfor vil man ikke lade lægevidenskaben undersøge det? Vi taler for det andet om de fuldkommen utilstrækkelige erstatninger, der gives til naboer til kæmpevindmøller - 145.000 kroner i gennemsnit til de få, der overhovedet får tilkendt erstatning. På trods af er reelt værditab på 50 pct. eller mere, hvis ejendommene overhovedet kan sælges. Selv ikke den mest inkarnerede vindmølletilhænger vil trods alt selv have sådan et industrianlæg i baghaven, når det kommer til stykket. Vindmølleopstilleren slipper af sted med at betale nogle hundrede tusinde kroner til naboerne, mens han reelt skulle have betalt rigtig mange millioner til dem. Vindmølleejerne på land slipper alt, alt for billigt. På bekostning af naboerne og samfundet. Og ikke nok med det. Den alt for billige opstilling af landvindmøller bliver af tilhængerne grotesk nok brugt til at fortælle offentligheden, at havvindmøller er dyrere end landvindmøller. Og at vi derfor er nødt til at opstille kæmpevindmøller på land. Selv om sandheden er den modsatte, når alle samfundsmæssige omkostninger medregnes! Sandheden er grotesk, når miljøfundamentalismen regerer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...