Skolevæsen

- For dårlig kommunikation

Borgmester Mogens Gade (V) om den mørklagte fyringssag fra Pandrup Skole, hvor skoleleder Dorte Weng blev tvunget til at gå

PANDRUP:Kender du grundlaget for, at Dorte Weng skulle fratræde som skoleleder på Pandrup Skole? - Næ, jeg kender det ikke bedre end andre, tror jeg ikke. Jeg ved, at der har været et forløb, som der skal være i sådan en sag, og jeg ved, at det ikke er noget, der er kommet som lyn fra en klar himmel. Der er jo nogle klare regler, og de regler, går jeg selvfølgelig ud fra, er overholdt i og med, at vores tidligere skoleleder, hendes organisation og Jammerbugt Kommune er enige om fratrædelsen. Beslutningen er truffet af embedsfolk? - Vi har vedtaget en kompetencefordelingsplan i økonomiudvalget i 2006. Og ligesom vi vurderer på så mange andre ting politisk, vil vi også vurdere på, om politikerne skal orienteres - og involveres - i sådan nogle sager fremover. Men der er en klar proces i sådan noget her. - Der er nogle samtaler, nogle handleplaner og nogle skriftlige mål, og så kan man sige til sidst, at hvis de mål ikke er opfyldt, så skrider man til en eller anden form for fratrædelse. Jeg ved ikke, hvordan den forhandling er foregået. Men har du fået en orientering? - Ja, jeg har fået en orientering, og jeg ved, at det forløb er pågået, som det skal. Både af hensyn til kommunen som arbejdsgiver og af hensyn til vores medarbejder. At det er sket, har jeg fået vished for via vores direktion. Det gælder både høringer og samtaler. - Der findes jo helt klare regler for, hvordan man er ordentlig - i citationstegn - over for hinanden, og der har jeg fået garanti for fra direktionen, at der har været en dialog med den ansatte i mange forskellige sammenhænge. Jeg er ikke inde i detaljen, men jeg har været meget interesseret i, at der har været et ordentlig forløb, hvor den ansatte og Jammebugt Kommune som arbejdsgiver har været i en dialog. Det kommer til at koste jer nogle penge. I skal vel forsøge alt, før I skrider til det her? - Ja. Og jeg har fået bekræftet, at man har forsøgt alt. Der har været udmeldinger fra forældrebestyrelse og læserbrev fra personalet, som har luftet deres utilfredshed med fyringen. Gør det indtryk? - Ja, det gør det da. Man må sige, at dér har vi i hvert fald ikke været gode nok til at kommunikere, og det synes jeg da, er ærgerligt. Men det er jo sådan noget, vi kan lære. Vi kan også lære, at arbejdsgiveren pt står som den udhængte, men i princippet har begge parter måske interesse i, at man melder noget ud. For nu må vi sige, at vi står skidt som kommune ved ikke at sige noget, selv om det er gjort i et forsøg på at "beskytte" den ansatte. Derfor bør vi måske for eftertiden sikre os, at der er en eller anden officiel udmelding om grundlaget. Men i det her tilfælde er der indgået en aftale, og den er vi nødt til at holde. Det har givet nogle rygter, som giver anledning til, at vi revurderer fremgangsmåden fremover. Og så er der spørgsmålet om uddelegering - altså at kompetencen lægges over til embedsfolk. Har I så lagt det rigtige snit der? - Det vil vi evaluere på, ligesom vi vil evaluere på mange andre ting. Vi er i gang med at evaluere vores politiske organisation og administrative organisation, og der er det helt naturligt, at vi også i den sammenhæng vurderer kompetencefordelingsplanen ved ansættelser og ansættelsesstop. Der er vide uddelegeringer, og det er jo dét, der er sket med kommunalreformen. Det gælder ikke kun her, men i alle kommuner, at der er en vid grad af uddelegering, og den skal vi selvfølgelig helt generelt vurdere på igen. Er du - i den konkrete sag - helt sikker på, at det var en nødvendig fyring? - Det er jo et tillidsspørgsmål. Med den styreform vi har i Jammerbugt Kommune i dag, så er der uddelegering, og det bygger på, at der både er tillid og ansvar igennem hele systemet. Og når jeg har fået bekræftet, at de ting, der kunne foretages i ansættelsesforholdet er prøvet, og vi er blevet enige om, at tingene alligevel ikke er lykkedes, så har jeg tillid til, at systemet har fungeret.