Lokalpolitik

For dårlig orientering

Mange læserbreve gør indtryk på borgmesteren

Mange læserbrevsreaktioner mod byggeriet af en ny fløj ved plejehjemmet Solgården i Fjerritslev har gjort stort indtryk på borgmester Otto Kjær Larsen (V). Derfor er det i går besluttet, at der skal ske en grundigere offentlig information. Om den f.eks. skal ske i form af et borgermøde vil han først tage stilling til efter en debat med sine embedmænd. Der holdes møde om sagen 3. marts. - Det er klart, at vi i det mindste har et behov for at få forklaret, hvorfor netop det projekt er valgt, siger Otto Kjær Larsen. Allerede da byggeplanerne blev fremlagt første gang, fik vi en del reaktioner. De gik især på, at der skulle placeres en ny fløj mellem Aggersundvej og den eksisterende bygning fra 1951. Reaktionerne kom både fra politikere, medarbejdere og brugerrepræsentanter. Det viste sig imidlertid, at protesterne forstummede, efterhånden som projektet blev grundigt forklaret, og sagen blev jo også vedtaget af et næsten enigt byråd. Måske har vi forsømt at forklare tilstrækkeligt over for kommunens beboere, og det må der naturligvis rettes op på. Det er klart, at informationen er for dårlig, når så mange nu gør indsigelser. Det er lidt ærgerligt, at sådan en debat ikke kommer lidt tidligere. Projektet er delt i to etaper, og den første er gennemført med den forudsætning, at fløjen mellem den gamle bygning og Aggersundvej skulle opføres. Ganske vist var den endelige tegning ikke lavet på det tidspunkt, men det fremgik klart at skitserne, hvordan bygningerne ville blive placeret i forhold til hinanden. De reaktioner, vi ser nu, er koncentreret om de samme forhold, som vi også havde fat i for et par år siden, siger borgemsteren. Ideen bag den nye fløj er er opstået, fordi 1951-bygningen er forholdsvis smal. For at give plads til større lejligheder er det tanken bygge nyt i hele den gamle bygnings bredde med adgang fra en ny gang placeret mellem den nye og gamle fløj. Gangen vil også give adgang til værelserne i den nye fløj ud mod Aggersundvej. De mange reaktioner mod byggeriet har koncentreret sig om to forhold: 1 den smukke, gamle bygning fra 1951 skjules af den nye fløj og 2: udsigten til Aggersundvej fra de eksisterende lejligheder spærres.