For dårlig?

FOLKESKOLEN:Principielt er jeg imod privatskoler, som de fungerer i dag, fordi kun de mere velstillede har råd til at sende deres børn på privatskole. Men bortset fra det er der mange gode ting at sige om disse skoler. Og det kunne jo tænkes, at disse politikeres meget forståelige grund til at vælge privatskoler er, at de kommunale folkeskoler har dårlige forhold at tilbyde deres elever. Det kan være besparelser i form af nedskæringer i antallet af lærere, bygningerne holdes ikke ved lige, antallet af elever i klassen stiger og andet, som at kreative fag ikke vægtes nok. Flere af disse negative foranstaltninger har den nuværende regering en del af skylden for. Man kunne ønske sig, at den kommunale folkeskole kunne komme til at fungere som de bedste af privatskolerne.