Medievirksomhed

For de røde

DR:På et frit marked med hård konkurrence kæmper danske dagblade om at kende læserne bedst muligt og opfylde deres behov. Derfor er form og indhold af hver enkelt avis et spejl af læsernes ønsker. Det gælder også for tv-oversigterne, som giver et fingerpeg om, hvilke kanaler der interesserer de forskellige avisers læsere. I samtlige landsdækkende aviser står Danmarks Radio bag mindre end en tredjedel af det samlede antal beskrevne kanaler. Eneste undtagelse er Dagbladet Information, hvor fire ud af fem kanaler i tv-oversigten er fra DR. At glæden ved Danmarks Radio er størst blandt netop Informations læsere, er endnu et tegn på, at DR er det røde Danmarks fortrukne mediehus.

Forsiden