Boligøkonomi

For dyr bolig støttes ikke

Hvis man skal have kommunal hjælp til at betale huslejen, så kan det ikke nytte noget, at man sidder til en for dyr husleje.

Økonomiudvalget i Rebild Kommunen har netop vedtaget administrationsgrundlaget for boligstøtte til kommunens borgere. Støtten gives enten som boligydelse til pensionister eller som boligsikring til andre borgere. Og for eksempel skal der ringe en alarmklokke hos den kommunale sagsbehandler, hvis lejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten. Det står der i loven om individuel boligstøtte, men nu har økonomiudvalget bestemt, at Rebild Kommune herefter i hvert enkelt tilfælde vil lave en konkret vurdering af ansøgerens økonomiske forhold, og om ansøgeren faktisk er i stand til at betale huslejen. Boligstøtten kan eventuelt blive nedsat til et beløb, der svarer til en husleje, som ikke overstiger halvdelen af husstandsindkomsten Rebild Kommune vil slet ikke garantere for lån til beboerindskud, har økonomiudvalget også besluttet. Der står nemlig i loven, at kommunen skal yde lån, hvis husstandens økonomi berettiger til det. Og så må de øvrige selv betale indskud eller låne i deres egen bank. Hvis man har en formue på over 50.000 kr., får man afslag på at låne til beboerindskud i Rebild Kommune.