EMNER

For dyrt for Danmark at stå udenfor

EU:Efter 30 år hvor Danmark har nydt godt af vores medlemskab af EU i form af et nettooverskud, oplever vi nu for første gang, at vi betaler mere end vi umiddelbart får igen af EU. EU-modstandere har straks (mis)brugt denne oplysning til at lufte påstandene om at Danmark ville stå bedre udenfor EU. Men er det nu også rigtigt. Henning Grotum påstår (5.5.), at Danmark enten bør indgå en frihandelsaftale med EU eller helt træde ud af samarbejdet. Grotums indlæg er ikke alene utrolig naivt, det afslører også en også en ubehagelig egoisme og fuldstændig mangel på solidaritetsfølelse. Europa står overfor en historisk genforening i form af EU-udvidelsen, og ja det vil umiddelbart i en overgang betyde forhøjet udgifter til EU-15 landene. Men vi skylder de lande, der i så mange år har været fastholdt i kommunismens jerngreb, at tage imod dem med åbne arme uden smålig surmulen i krogene om evt. økonomiske udgifter. Dertil kommer, at udvidelsen med al sandsynlighed vil skabe økonomisk vækst for både nye og gamle EU-lande. Udvidelsen åbner op for et kæmpe marked, hvor danske virksomheder pludselig får direkte adgang til 500 mio. nye forbrugere, hvilket vil skabe en eksportgevinst på flere milliarder danske kroner. Når man skal vurdere, hvor meget vi tjener på vores medlemskab af EU, er det også nødvendigt at indregne de enorme handelsfordele dansk erhversliv nyder godt af i kraft af EU-samarbejdet Grotums løsning er, at Danmark får en frihandelsaftale, men det er fuldstændigt naivt at tro, at man omkostningsfrit kan drage nytte af alle fordelene af et europæisk samarbejde. Derfor er det også på tide at punktere myten om, at Danmark vil stå økonomisk bedre med en EØS-aftale. EØS-landene er netop i foråret til forhandlinger om EØS-kontingentet, og forhandlingerne viser, at en dansk udmeldelse af EU vil blive en dyr affære, hvor omkostningerne hurtigt vil overstige de nettoomkostninger, som Danmark i de kommende år står overfor i EU. På nuværende tidspunkt vil Norges EØS- kontingent eksempelvis blive forhøjet til 1,6 mia. kr., mere end en tidobling, hertil kommer at Norge ingen indflydelse har på de direktiver, de underlægger sig - EØS-samarbejdet er ikke en gavebod. Ifølge udenrigsministeriets beregninger vil udvidelsens udgifter svare til 33 øre om dagen pr. dansker i de næste fire år. Er det virkelig Grotums mening, at vi skal lade de nye medlemslande i stikken for sølle 33 øre?