For få akademikere i virksomheder

Små og mellemstore virksomheder skal ansætte højtudddannede

HJØRRING:Små og mellemstore virksomheder i Vendsyssel er præget af fordomme overfor at ansætte højtuddannede medarbejdere. Det vil Vendsyssel Udviklingsråd og Hjørring Erhvervsråd forsøge at gøre noget ved. - Det er en kendsgerning, at der er alt for få højtuddannede medarbejdere i virksomhederne i denne del af Nordjylland, siger direktør i Vendsyssel Udviklingsråd, Ole Albæk. Ofte tror virksomheden ikke på, at den højtuddannede kan skabe resultater, der modsvarer vedkommendes forholdsvis høje løn. Men kampagnen, der indledes med en konference på EUCNord den 9. november, skal forsøge at aflive nogle af myterne. På konferencen vil der bl.a. blive givet eksempler på, hvilke gevinster virksomhederne kan opnå ved at ansætte højtuddannede. - For det første kan den akademiske medarbejder være central for produktudvikling i virksomheden, og for det andet kan medarbejderen skaffe ny information udefra og bearbejde den for virksomheden, siger Ole Albæk. I forbindelse med kampagnen er der sendt materiale ude til ca. 900 virksomheder i Vendsyssel. - Det er vores mål, at omkring ti pct af virksomhederne for øjnene op for behovet for en akademisk medarbejder, siger Ole Albæk. En undersøgelse lavet af konsulentvirksomheden Rambøll Management viser da også, at små og mellemstore virksomheder vokser hurtigere, er mere innovative og tjener mere, hvis de har ansat højtuddannede. Specielt i brancher, der ikke har tradition for at ansætte højtuddannede, kan det blive en stor gevinst.