Vegger

For få brugere og usikker økonomi til ny hal

AARS:Det var enigt folkeoplysningsudvalg, der vendte fingeren nedad i vurderingen af, hvorvidt Vegger skulle have et tilskud til en hal. Kulturudvalget i Aars Kommune var enig. - Vi synes, at det er et spændende projekt, der viser et utroligt godt frivilligt engagement. Jeg er ked af, at vi ikke kan sige ja, men økonomien er ikke til det, siger kulturudvalgsformand, Jan Dyregaard(V). - Og der har aldrig været nogen fast praksis om, at hvis nogen kommer med et forslag, som de kan betale halvdelen af, så vil kommunen dække resten. Folkeoplysningsudvalget består af politikere og frivllige med tilknytning til foreningslivet. De begrunder vurderingen med, at enkelte dele af ansøgningen var for udetajerede, og at hallen burde ligge nær en skole. - Foreningen vil kun kunne bruge hallen efter middag, og det ville nok være for dyrt og tidskrævende at køre ud med skoleklasser for at få den brugt i de andre timer. Derudover var der enkelte punkter, som var for usikre. Bl.a. omkring brandinstallationer, der koster mere end man umiddelbart regner med, påpeger formanden for udvalget, Elo Sørensen. Det har taget over en måned for kulturudvalget at nå frem til beslutningen. Et forløb, som formanden for Vegger IF kritiserer, da han mener, at det burde være sket hurtigere set i lyset af den manglende tilknytning til en skole. - Det kan jeg egentlig ikke tage stilling til lige nu. Vi så ikke ansøgningen før sidste tirsdag, siger Jan Dyregaard.