For få iværksættere overlever

Over halvdelen af alle nyopstartede virksomheder må lukke igen

KØBENHAVN:I kampen om at skabe arbejdspladser i en globaliseringstid, hvor virksomheder flytter til udlandet, bliver der fra politisk side råbt på nye iværksættere. Med nytænkning skal de sikre den fremtidige udvikling og være med til at skaffe arbejdspladser til de mange mennesker, hvis job forsvinder. Omkring 15.000 nye virksomheder er skudt i vejret hvert år siden 1991. Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) så gerne endnu flere nye virksomheder skyde i vejret, men mener ikke, at antallet af iværksættere er det store problem. - Vi så gerne flere, der startede op for at være med til at sikre, at Danmark overlever i den globale konkurrence, men det største problem er, at mange af dem, der starter op, må lukke ned igen efter kort tid, siger Ida Ruge-Andersen, konsulent hos HTS. Et stort problem Tal fra Danmarks Statistik viser, at ud af alle de heltidsvirksomheder, der startede op i 1994, eksisterede kun omkring 45 procent af dem stadig i 2000. Endnu værre ser det ud for deltidsvirksomhederne, hvor kun omkring 18 procent overlevede fra 1994 og frem til 2000. Tallene viser samtidig, at mange af de nystartede virksomheder allerede går ned igen efter de første to år. HTS mener, at tallene peger på et stort problem, der skal tages fat på. Derfor er HTS kommet med et iværksætterudspil, der indeholder en række forslag til, hvordan der kan skabes flere succesfulde iværksættere. - Med iværksættere mener vi både store nyskabende it-virksomheder og kiosken på hjørnet. Alle er vigtige og fylder meget i beskæftigelsen. Det, vi vil med det her forslag, er blandt andet at sikre adgang til kapital og lette de administrative byrder, så vi sikrer alle de bedst mulige vilkår, siger Ida Ruge-Andersen. Gå i gang tidligt Som en metode til at skaffe iværksætterne bedre kapitalmuligheder forslår HTS blandt andet, at Vækstfonden i en midlertidig periode får lov til at eje en større andel af iværksættervirksomheden end de 25 procent, der er tilladt i dag, så virksomheden i den periode er mindre afhængig af andre investorer. HTS foreslår desuden, at det skal være mere attraktivt for privatpersoner at investere i unoterede selskaber, og at det skal gøres lettere for iværksættere at starte forfra efter en konkurs. Endelig foreslår de, at der tages nye undervisningsmetoder i brug allerede fra folkeskolen, som skal være med til at fremme nytænkning, handlekraft og risikovillighed. Om de ønsker, HTS fremsætter i sit iværksætterudspil, bliver til virkelighed, viser sig måske torsdag, når økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) fremlægger en række nye initiativer for iværksættere i forbindelse med uddelingen af Regeringens Iværksætterpris. /ritzau/