For få læger til flere børn

Forklaringen på den lange ventetid til en undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling er ikke overraskende: Der mangler speciallæger og flere og flere børn henvises til undersøgelse. Det forklarer administrerende overlæge på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Aalborg Psykiatriske Sygehus, Nini Smedegaard Olesen. Kun halvdelen af de normerede lægestillinger på afdelingen er besat. Dertil kommer aktuelt sygefravær i lægegruppen. - Det betyder reelt, at kun en tredjedel af de normerede speciallæger er i funktion, fortæller Nini Smedegaard Olesen. Gennem en årrække har afdelingen fået et stigende antal henvisninger. - Vi kan simpelthen ikke følge med, konstaterer Nini Smedegaard Olesen. Når flere og flere børn henvises til en psykiatrisk undersøgelse, kan det efter Nini Smedegaard Olesens vurdering skyldes, at forældere er mere oplyste, og at de vil det allerbedste for deres børn. De ønsker deres børn undersøgt for at få en diagnose, så den rette behandling kan sættes i værk. - Det moderne samfund kan være belastende for børn, som måske ikke lige fungerer optimalt og ikke er 100 procent veludrustede både bogligt, psykisk og fysisk. Vi vil meget gerne hjælpe forældrene med at finde ud af, hvad deres barn fejler, men det er en stor opgave, som kræver meget tid, fortæller Nini Smedegaard Olesen. - Vi skal inddrage forældrene og barnets øvrige netværk i institution, skole eller hos egen læge samt sikre en tværfaglig indsats i den fase, hvor børn skal undersøges.

Forsiden