For få patienter vurderes - måske

Chef sår tvivl om kvalitetsundersøgelse

NORDJYLLAND: Det står skralt til med behandlingen af patienter med hoftebrud på især de nordjyske sygehuse - i hvert fald, hvis man skal tro en ny undersøgelse, der offentliggøres i dag. Men det skal man ikke, mener den ansvarlige for hoftebehandlingen i Nordjylland! Undersøgelsen er lavet af det såkaldt nationale indikatorprojekt (NIP). Her har man gjort op, hvor mange patienter med hoftebrud der får deres ernæringstilstand og deres funktionsevne vurderet. Målet er, at det skal ske ved 90 pct. af indlæggelserne, men sådan er det ifølge undersøgelsen langt fra: Ernæringstilstanden ved indlæggelse vurderes i 54 pct. af tilfældene på landsplan og kun i 36 pct. i Nordjylland. Funktionsevnen ved indlæggelsen vurderes i 44 pct. af tilfældene på landsplan og i 46 pct. i Nordjylland. Tilsvarende får henholdsvis 27 og 19. pct. af patienterne deres funktionsevne ved udskrivelsen bedømt. - Hvis det virkelig forholdt sig sådan, ville vi virkelig have problemer, siger sektorchef Svend Erik Østgaard fra Ortopædkirurgien i Nordjylland. - For eksempel har en god ernæringstilstand meget stor betydning for, hvor hurtigt og godt et hoftebrud heler. Er en patient underernæret, uden at vi opdager det og reagerer på det, kan det derfor betyde længere indlæggelse, siger han. Når Svend Erik Østgaard mener, at virkeligheden er langt mere positiv, end NIP-rapporten lægger op til, skyldes det, at personalet i hele sygehusvæsenet slet ikke har gjort indrapportering til NIP til en fast del af rutinerne. - Derfor er jeg overbevist om, at tallene ikke giver et dækkende billede af virkeligheden, siger sektorchefen. Han pointerer, at det alene er indberetningerne til NIP-statistikken, personalet forsømmer. Vurderingerne laves rent faktisk, og de nødvendige oplysninger skrives ind i patientens journal og i brevene til andre myndigheder, der skal tage sig af patienterne, når de udskrives. Birgitte Randrup Krog, der er sundhedsfaglig proceskonsulent i NIP, siger, at generelt kan det sagtens være en del af forklaringen på tallene, at ikke alle afdelinger har vænnet sig til at indberette til NIP. - Det er et ret nyt system, som det tager tid at få indarbejdet, siger hun.