Nordjylland

For få penge til voksenlærlinge

Eftertragtet ordning kun tilgængelig i få uger

Beskæftigelsesrådet Nordjylland ærgrer sig over, at der igen er lukket for tilskud til voksenlærlingeordningen. - Nu var vi lige så glade. Et eftertragtet og effektivt redskab blev igen tilgængeligt medio april i år, men glæden holdt kun få uger, før bevillingen viste sig utilstrækkelig, siger Erik H. Andersen, formand for Beskæftigelsesrådet Nordjylland Den store nordjyske efterspørgsel havde allerede pr. 15. maj lagt beslag på den tildelte ekstra-pulje. Rådet har derfor appelleret til beskæftigelsesministeren og de nordjyske folketingsmedlemmer om at afsøge alle muligheder for at skaffe midler til og skabe ro om voksenlærlingeordningen. - Der er brug for alle gode redskaber til at sikre dygtiggørelse af arbejdskraften, og voksenlærlingeordningen er med til at sikre, at ufaglærte får chancen for at tage den erhvervsuddannelse, de ikke fik, da de var unge. Generelt er voksenlærlingeordningen et vigtigt bidrag til forhøjelse af kompetenceniveauet i arbejdsstyrken og samtidig et bidrag til udvidelse af arbejdsstyrken, siger Erik H. Andersen, der håber folketingets partier kan motiveres til at finde nye penge, så voksenlærlingeordningens slagkraft kan fastholdes.