EMNER

For fald

SELVSTÆNDIGHED:Den højt besungne kommunale selvstændighed står for fald. Efter en række ulovlige indgreb i den private ejendomsret, så faldt hammeren endelig, for det jar jo været dagligdagsbegivenheder lige siden de første kommunesammenlægninger i 70'erne. Jeg vil nævne de værste synder: Tvangsfjernelser af gamle ude i landdistrikterne til plejehjem, tvangskloakering i tyndt befolkede områder (under 30 huse), tvangsopsætning af vindmøller (igen på privat jord), overgreb på landmænd for småting: En kvie langs Sletteå, så var kommunen der med målebåndet og udløste nærmest fængselsstraf - og til sidst den rædselsfulde optrapning af skatter på jord og huse, indtil det hele var usælgeligt. Det åbne land led ubodelig skade i disse år, og landbefolkningen forblødte, mens de sad på pengekassen i byerne. Det er alt det, regeringen prøver at rette op på nu. Det er på høje tid.