Arbejdsulykker

For farligt at gå på arbejde

Det er farligt at gå på arbejde i Danmark. Sidste år mistede 62 personer livet i en arbejdsulykke

. De seneste tre år er antallet af anmeldte arbejdsulykker steget støt. Risikoen for at komme til skade er størst på landets slagterier, skriver avisen 24timer. Opgørelse fra Arbejdstilsynet, der dækker alle anmeldte arbejdsskader lige fra knoglebrud og forstuvninger til amputation af lemmer, forgiftning og ætsning. Der sker også et stort antal arbejdsulykker hvert år, som slet ikke bliver anmeldt. Anslået ud fra bl.a. skadestuernes tal, anmeldes kun halvdelen af de ulykker, der sker. Hvert år anmeldes cirka 45.000 arbejdsulykker. Medregner man de ulykker, der ikke bliver anmeldt, svarer det til, at hver 10. rammes af en ulykke i løbet af tre år. Det er en stærkt bekymrende udviklingen. Den sker samtidig med at ministeren har lagt op til, at der skal ske en reduktion af arbejdsskader. Nu har han så valgt at se tiden an i troen på, at det bliver bedre. Hans passivitet er uacceptabel. Der må sættes flere ressourcer ind på at kunne foretage den nødvendige kontrol på arbejdspladserne ¿ og der må slås hårdt ned overfor de virksomheder, der sløser de ansattes liv og helbred.