For flasker

PANT:Rød blok udviser en imponerende kreativitet, når det kommer til at trække penge ud af danskerne i form af nye skatter og afgifter, senest kandidatpant - S-SF vil afkræve nyuddannede, som rejser til udlandet og bor i mindre end fem år, op til 170.000 kr. Stavnsbåndet blev ophævet i 1788, og pant er for flasker - ikke kandidater.