For flink med førtidspension

Ankestyrelse har undersøgt 10 sager fra Aalborg - to gav anledning til kritik

AALBORG:Selvom Den Sociale Ankestyrelse netop har gennemgået en række sager om tildeling af førtidspension i Aalborg Kommune, er kommunens socialudvalg ikke specielt begejstret for resultatet. Styrelsen mener nemlig, at kommunen har været for flink i mindst to af de ti sager, man har undersøgt ved hjælp af stikprøvekontrol. Men ifølge flere af politikerne er det snarere lovgivningen, der er for skrap. - Vi bliver jo nødt til at tage styrelsens anbefalinger til efterretning, forklarer socialrådmand Birgit Ekstrøm (S). - Men når det er sagt, skylder jeg også at sige, at et flertal i udvalget fastholder, at det - selvom lovningen lægger op til, at der kan være flere sagsbehandlere i hver enkelt sag - stadig er målet, at ansøgerne skal skifte mindst muligt og med størst mulig respekt for kvaliteten af deres sagsbehandling, understreger hun. Ifølge Birgit Ekstrøm ønsker Anne-Dorte Krog (SF), Kaj Poulsen (S) og Mai-Britt Iversen (S) også at markere en vis modstand mod selve lovgivningen. De mener, at reglerne for tildeling af førtidspension er for stramme - især i forhold til personer med nedsat arbejdsevne og personer med en så lav arbejdsevne, at vedkommende hverken kan få fleksjob eller førtidspension. - Det er en holdning, som jeg sådan set også er enig i, siger Birgit Ekstrøm. - Men vi skal jo følge lovgivningen, og derfor bliver vi også nødt til at tage Ankestyrelsens kritik til efterretning, forklarer hun. Aalborg Kommune er tidligere blevet kritiseret for at være lidt for restriktiv og tilbageholdende, når den skal vurdere, om en konkret ansøger er berettiget til førtidspension. Op til flere klagere har i hvert fald fået ret, når de efterfølgende henvender sig til Ankestyrelsen. Men denne gang er billedet altså lidt anderledes: Styrelsen har undersøgt 147 sager fra hele landet, og i godt en fjerdedel har kommunerne tildelt førtidspension på et utilstrækkeligt grundlag. Det er især dokumentationen for, at alle muligheder for at udvikle arbejdsevnen er udtømt, det kniber med. Men Ankestyrelsen har også fundet eksempler på, at der har været sat for mange arbejdsprøvninger i værk. I Aalborg drejer kritikken sig blandt andet om en rygopereret mand, som fik tildelt førtidspension uden at man vurderede om hans operation havde hjulpet så meget, at han bagefter kunne passe et fleksjob.

Forsiden