For fremtiden

Væksten skal i gang, investeringer skal fremrykkes, og ledige danskere skal flyttes fra arbejdsløshedskøen til beskæftigelse.

Torsdag blev sløret løftet for den ny regerings finanslovsforslag, og danskerne kan glæde sig over resultatet. Finansloven er det første skridt på vejen mod vores målsætning om et Danmark med social sammenhængskræft, udvikling og vækst. Regeringen vil kickstarte økonomien med vækstskabende initiativer for mere end 18 mia. kroner. Vi vil fremrykke offentlige investeringer i både 2012 og 2013. Herigennem kan danskerne se frem til energirenovering af offentlige bygninger, forbedrede daginstitutioner, mere vedligeholdte skoler og øgede investeringer i sygehuse. Desuden forlænges bolig-job-ordningen, så flere danskere kan få fradrag for forbedringer på boligen. Jeg kan glædeligt konstatere, at også transportmulighederne i Nordjylland forbedres via Kickstartplanen. Vi vil sætte penge af til at forbedre vejanlæg, nyanlægge visse jernbanestrækninger og vedligeholde motorvejen mod Frederikshavn mellem Vodskov og Hjallerup. Det har næppe forbigået nogens opmærksomhed, at finanskrisen stadig har alvorlige konsekvenser for den enkelte families dagligdag. Dem, der har oplevet at sidde i køkkenet, når ægtefællen kommer hjem med en fyreseddel, ved om nogen, hvorfor det er så afgørende, at arbejdsløshed bekæmpes. Bekymringer om hvem, der bliver prikket næste gang og om familiens økonomiske forhold, er noget, alt for mange nordjyder kan nikke genkendende til. Den ny regering har med finanslovsoplægget råbt vagt til gevær og erklæret kamp mod arbejdsløsheden. Vi skal have kickstartet dansk økonomi, og det kan ikke gå stærkt nok. Finanslovsoplægget er spækket med nødvendige tiltag. Allerede ved åbningen af Folketinget understregede vores statsminister vigtigheden af, at vi én gang for alle får afskaffet fattigdomsydelserne. Det er uværdigt, at vi i et så rigt land som Danmark skubber mennesker ud i fattigdom, og gennem økonomiske sanktioner fastholder dem i den sørgelige situation. Alle har ret til hjælp. Af samme årsag vil vi også fjerne brugerbetaling på kunstig befrugtning og loftet over børnechecken. De bredeste skuldre skal bære mere, og vi må sørge for, at alle lægger kræfter i.