For groft

BESKYLDNING:Nu skal jeg ikke gøre mig til dommer over folketingspolitikerne fra Liberal Alliance. Det klarer de udmærke selv i medierne, men der er forskel på at spile klovn og komme med grov beskyldninger i pressen. Ole Birk Olesen beskylder landets nye finansminister for at være vores tid nye Stein Bagger og Kurt Thorsen. Nu ved jeg godt, at vi har ytringsfrihed i Danmark, men at beskylde ham for at være svindler - her synes jeg, at tonen bliver for grov. Jeg har på fornemmelsen, at folketingspolitikere fra Liberal Alliance ikke tænker, før de handler. De handler kun og tænker ikke over konsekvenserne. Det er forfærdelige holdninger, partiet repræsenterer.