For høj fart ved kirken

Præsten vil have bump ved Biersted Kirke

EMNER 2. september 2002 08:00

BIERSTED: - Man drøner med 120 km/t på Nørhalnevej, som adskiller Biersted Kirke fra præstegården og konfirmandstuen. Alt for mange kører alt for hurtigt, og vi har mange midi-, mini- og konfirmander samt ældre og gangbesværede som kommer i kirken eller præstegården og derfor skal krydse vejen, fortæller sognepræst Carsten Wind Hansen, Biersted sogn. Derfor har Biersted Menighedsråd skrevet et brev til Nordjyllands Amt, hvori det anmoder at få forøget trafiksikkerheden ved Biersted Kirke. - Det kunne være at lægge to bump øst for og to bump vest for kirken på Nørhalnevej, fortæller Carsten Wind Hansen. Menighedsrådet har tidligere henvendt sig til amtet for at gøre opmærksom på problemer med parkering, når der er mange i kirke. Så er det nemlig almindeligt at parkere i siden af den trafikerede Nørhalnevej, og det gør oversigtsforholdene på bakketoppen endnu ringere. Derfor har menighedsrådet forgæves anmodet om at få skilte med parkenring forbudt sat op i området. Denne gang gør menighedsrådet i brevet også opmærksom på, at amtet ikke har opdaterede tal for trafikken på Nørhalnevej. Amtet henviser nemlig til, at der i 2001 var 1900 biler i årsdøgntrafik, ligesom der de seneste ti år kun er sket fire mindre uheld på den aktuelle strækning. - Men med den nye motorvej til Hjørring er trafikbelastningen på Nørhalnevej øget væsentligt, siger Carsten Wind Hansen. - Vi ved godt, at området ligger i landzoen og derfor ikke er bebygget områder. Men vi har børn fra 3. klasse til at rende og lege her, og vi kan ikke være alle steder på en gang og holde øje med dem. Vi vil gøre amtet opmærksom på, at menighedsrådet møder mennesker, der er bekymret over trafikhastigheden. Vi håber, at det ikke bliver paragrafrytteri, som kommer til at bestemme, men at amtet forstår vores bekymnring. Vi håber ikke, at der skal ske et forfærdeligt uheld, før der er nogle i amtet, som vågner op, sger Carsten Wind Hansen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...