Lokalpolitik

For høj pris for motorvej over Egholm

TRE MILLIARDER: Fredag 17.12. opfordrede Svend Heiselberg Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune til at få sagen om Limfjordsforbindelsen på folketingets dagsorden. Svend Heiselberg er talsmand for, at det er den vestlige forbindelse, som amt og kommune skal arbejde videre med, men det er jo også nemt for ham at opfordre til den løsning, for han bliver jo ikke præsenteret for den regning på ca. tre milliarder, som en vestløsning gennem den naturskønne ådal og over den fredfyldte Egholm vil koste mere. S.H. lader fuldstændigt, som om han ikke er orienteret om regeringens offecielle holdning, nemlig at den ikke vil bruge flere penge på vejanlæg end det, en forøgelse af kapaciteten ved den eksisterende tunnel koster. Men kan S.H.'s opfordring til amt og kommune sætte lidt fokus på problemet igen hos "by og amt" er det da ok - jeg mangler stadig et svar fra amt og kommunerødder på, hvor pengene, de ekstra tre milliarder, skal komme fra og det kunne jo passende komme nu! Det er ca. tre uger siden, jeg bragte spørgsmålet på bane og ingen har reageret endnu - er det et udslag af arrogance eller tør politikerne ikke fortælle, at vi, borgerne i Aalborg Kommune, inkl. de nuværende Hals, Sejlflod og Nibe kommuner, står over for en megaskattestigning til et miljøødelæggende projekt? S.H. gør opmærksom på, at en sådan ødelæggende vestforbindelse gennem Aalborgs grønne områder vil klare en trafik på 27.000 biler i 2015. Det vil sige 2000 biler flere end de eksisterende forbindelser vil klare. Tre milliarder for den smule. Mon ikke der bliver rigeligt med plads ved et ekstra tunnelrør ved den eksisterende tunnel? Det vil bestemt være dejligt med lokalpolitikernes syn på det. Og har der ikke i den seneste tid været diskuteret, hvad fremtidens turister vil efterspørge? Har vi ikke hørt, at i fremtiden bliver der endnu mere stress på dagligdagen, flere kulturtilbud, der skal passes ind i de stramme tidsskemaer, så fred og ro bliver en luksus, som man er nødt til at rejse til Nordjylland for at få? Harmonerer det med mere asfalt over det, som alverdens turisteksperter vil drømme om lå i deres område: En grøn oase uden trafik, støj og den forurening, som følger med, kun fem minutters sejlads fra storbyens centrum ! I fremtidens Nordjylland ser der ikke ud til at være mange varer fra fremstillingsvirksomheder, der skal transporteres. Der tegner sig mere et billede af et samfund med stor turisme, udviklingsvirksomheder af alle slags, servicefag og virksomheder, som beskæftiger sig med videnseksport.