For højt græs på fodboldbaner

SSB og GIF er stærkt utilfredse med kommunens (manglende) græsslåning

- Vi har ikke af­vik­let træ­nin­gen or­dent­ligt, og vi har ikke rig­tig fået af­talt nog­le træ­nings­kam­pe, for­di vi ikke kan være vo­res ba­ner be­kendt, si­ger Peer Kris­ten­sen fra Gud­um­holm IF (GIF).ar­kiv­fo­to: hen­rik louis

- Vi har ikke af­vik­let træ­nin­gen or­dent­ligt, og vi har ikke rig­tig fået af­talt nog­le træ­nings­kam­pe, for­di vi ikke kan være vo­res ba­ner be­kendt, si­ger Peer Kris­ten­sen fra Gud­um­holm IF (GIF).ar­kiv­fo­to: hen­rik louis

SEJLFLOD:Græsset har ikke stået knæhøjt, men ifølge fodboldledere fra såvel Gudumholm som Storvorde har der flere gange i løbet af sommeren været så højt græs på deres fodboldbaner, at de ikke har kunnet tilbyde spillerne ordentlige forhold. - Vi har ikke afviklet træningen ordentligt og vi har ikke rigtig fået aftalt nogle træningskampe, fordi vi ikke kan være vores baner bekendt, siger Peer Kristensen fra Gudumholm IF (GIF). Formanden for Storvorde-Sejlflod Boldklub (SSB), Helle Christensen, siger, at klubben i år kun har fået slået græsset én gang om ugen mod to tidligere. - Heldigvis har vi fået flyttet det således, at det nu bliver gjort op mod weekenden, så banerne er i orden til kampene, siger Helle Christensen. Hvert år mødes fodboldklubberne i Sejlflod Kommune med teknisk forvaltning, der har ansvaret for at slå græsset på fodboldbanerne, som er kommunale anlæg. Mødet fandt sted lige før sommerferien. - Vi gjorde selvfølgelig opmærksom på vores utilfredshed, men lige meget hjalp det. Vi er i gang med at spare eller så skal vi vænne os til forholdene i Aalborg Kommune. Jeg ved ikke hvad grunden er, fortæller Helle Christensen. Også i Mou har man bidt mærke i de lidt højere græsstrå, men her er det mere banernes ujævnhed, der har givet anledning til kommentarer fra spillerne. - Vi har fået at vide, at græsslåmaskinen går i stykker hele tiden, men det er selvfølgelig ikke et tilfredsstillende svar, siger fodboldformand i Mou IF, Jens Melgaard. I Kongerslev har man taget sagen i egen hånd, da man fik at vide, at kommunens græsslåmaskine var i stykker. - Vi har lånt en havetraktor her i byen, så vi har ikke haft nogle problemer med græsset, siger Karl Nielsen, fodboldformand i Kongerslev IF.