Hospitaler

For lang vej ud fra sygehuse

Sygehusene skal være hurtigere med at overlade patienterne til praktiserende læge

NORDJYLLAND:Mangel på lægesekretærer er en af årsagerne til, at der kan gå en halv snes dage fra, at en patient bliver udskrevet til den praktiserende læge har de oplysninger, der er nødvendige for den videre behandling. Det vil regionspolitikerne søge at rette op på. Regionens mål er, at der højest må gå fem arbejdsdage, inden det såkaldte udskrivningsbrev er sendt. Det indgår i de servicemål, som regionen har opstillet for sygehusene. Kravet fra regionen er, at servicemålet skal være opfyldt i 95 procent af tilfældene. En opgørelse for de første ni måneder af 2008 viser, at målsætningen langt fra bliver opfyldt. Nogle steder lykkes det kun for to tredjedele af patienterne. - Et af problemerne er, at der er mangel på lægesekretærer bl.a. fordi en del arbejder på nedsat tid. Men vi prøver at afhjælpe problemerne. Det sker ved, at vi søger at lette arbejdsgangene f.eks. gennem brug af digitale hjælpemidler. Samtidig har vi uddannelsesforløb, så HK"ere bliver opkvalificeret til at blive lægesekretærer, forklarer regionsrådets formand Ulla Astman (S). Digital diktering er et af de midler, hun peger på, at sygehusledelserne kan bruge for at få udskrivningsbrevene af sted til tiden. På Aalborg Sygehus er et af de steder, der volder problemer, ortopædkirurgien, hvor det netop er manglen på lægesekretærer, der gør sig gældende. Også inden for psykiatrien er der store problemer. Målsætningen bliver her opfyldt i mindre end to tredjedele af tilfældene. Omvendt er der sygehusafdelinger, hvor man ligger tæt på de 100 procent. I efteråret blev servicemålene for regionens sygehuse revideret. Her blev det også sat som et mål, at kommunerne rettidigt skal informeres om patienternes behov efter udskrivningen. Her er målet sat til 100 procent.