For lidt arbejde på Læsøtil jordemoder

NORDJYLLAND:Med højst et par håndfulde fødsler årligt på Læsø er der knapt basis for en fuldtidsansat jordemoder på Kattegat-øen. Derfor foreslår Nordjyllands Amt nu en kombistilling, så jordemoderen også arbejder som sundhedsplejersker for Læsø Kommune. Siden årtusindskiftet har seks-ni kvinder årligt født på Læsø. Det højeste antal var i 2004, da der var 12 fødsler på øen. Amtet har ansat en jordemoder på øen, og hun har vagt året rundt. I en periode var det aftalt, at hun skulle arbejde halvdelen af tiden i Frederikshavn. Men i praksis var det ikke muligt, fordi hun ikke kunne forlade Læsø, hvis der var en gravid, som nærmede sig terminen. Tidligere havde amtet en aftale med Læsø om, at jordemoderen også varetog sundhedspleje for børn op til et-årsalderen. Men den ordning ophørte, da der blev ansat en sundhedsplejerske på øen. Nu er situationen den, at den nuværende jordemoder på Læsø snart går på pension, og sundhedsplejen klares af Frederikshavn Kommune. Derfor foreslår amtet et samarbejde med Læsø Kommune om at samle de to funktioner i én stilling. Amtets sundhedsudvalg skal torsdag tage stilling til forslaget. Den fremgangs-måde, som embedsmændene foreslår, er, at Læsø Kommune henvender sig til Sundhedsstyrelsen for at få afklaret, om det er en gangbar løsning.