For lidt blæst gav røde tal på bundlinien

AALESTRUP:2002 blev et halvdårligt år for Aalestrup Kommunes Møllelaug I/S. Det kunne formand Hans Ivan Iversen konstatere, da der forleden blev holdt interessentskabtsmødet. - Det har blæst for lidt i år 2002 og dermed har der været for lidt energi i vinden, forklarede formanden. Vindens energimængde har i det forløbne år kun været på 93 pct. af et normalt år, oplyste Hans Ivan Iversen. Der er kun solgt 560.000 kwh til HEF. Samtidig har prisen for strøm været nedadgående, da møllerne har opbrugt deres fuldlasttimer. Og endelig har der været temmelig mange reparation og det har alt sammen været med til at skubbe i negativ retning. - På grund af den faldende pris blev der ingen udbetaling til interessenterne i sidste kvartal. Og reparationerne omfatter blandt andet installering af et off-line filter på begge møller, med det formål at rense olien i gearkassen og dermed forlænge levetiden. Derfor viste regnskabet da også et mindre underskud på godt 7000 kroner, fremlagt af kasserer Svend Pedersen. Et vindmølle-formidlingsfirma var i sommeren 2002 interesseret i at købe møllerne, men Aalestrup Kommunes Møllelaug I/S fandt, at det afgivne bud på 220.000 kroner pr. mølle var for lavt. Møllelauget har solgt strøm for 306.320 kroner, og heraf er de 237.600 kr. udloddet til interessenterne. Til bestyrelsen genvalgtes Søren Godsk og Hans Ivan Iversen. Verner Larsen fortsætter som suppleant.