EMNER

For lidt grus i maskineriet

Ansøgning om gravetilladelse kan blive forældet, fordi myndighederne har behandlet den for langsomt.

Anders Olsen (t.v.) forklarer Niels Peder Mortensen, hvorfor han mener, arealet ved Klim Strand skal blive i råstofplanen Foto: Torben Hansen

Anders Olsen (t.v.) forklarer Niels Peder Mortensen, hvorfor han mener, arealet ved Klim Strand skal blive i råstofplanen Foto: Torben Hansen

I tre et halvt år har grusgraver Anders Olsen ventet. I december 2004 sendte han en ansøgning til Nordjyllands Amt om tilladelse til at grave grus ved Klim Strand. Først Nordjyllands Amt og siden Jammerbugt Kommune har i flere omgange givet ham den besked, at han måtte vente lidt endnu, før sagen kunne blive færdigbehandlet. Nu risikerer han, at den aldrig bliver det. - Nu kan det være, at området skal pilles ud af råstofplanen. Så kan jeg glemme alt om at grave der, siger Anders Olsen. Råstofplanen tages op til revision hvert fjerde år. Geolog Niels Peder Mortensen er med til at udarbejde den nye plan for Region Nordjylland. I den forbindelse har alle haft mulighed for at gøre indsigelser og statens miljøcentre har pligt til at gøre indsigelser mod forslag i kystnærhedszonen, hvis det kan være i strid med planloven. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende's Jammerbugt-sektion onsdag.