Nordjylland

For lidt hjælp

Der gøres meget for iværksættere i dette land - og med god grund. Faktisk har Nordjylland rekord i overlevende virksomheder startet af en person - en ildsjæl. Det var det gode.

Det onde - og tåbelige - er, at skulle man så være så uheldig at blive syg eller komme til skade så man må sygemeldes i nogen tid, kan man få sygedagpenge af det offentlige - men her gælder ”alt eller intet”-reglen. Enten heltidsygemeldt - eller halvtidssygemeldt. Kort tid efter kommer kommunerne så med loven i hånd og forlanger, at man skal arbejdsprøves i et andet job i en periode på en måned - vel at mærke 37 timers heltidsstilling med en så lille kompensation, at der ikke er til opretholdelse af firmaet - endsige til aflønning af en afløser.... Det vil i praksis sige, at da man i forvejen er ene om at køre firmaet må dreje nøglen om og erklære sig konkurs. Det er hjælpen i det danske samfund i vore dage! Vi må en anden vej. Mogens Elgaard apoteker, Søndergade 14, Fjerritslevmel@post4.tele.dk