For lidt indhold i plan

Til Helle Thorning-Schmidt (S): Desværre kommer jeg til at sige, at jeg ikke tror meget på dig i retning af det positive indhold af din politiske plan - i hvert fald ikke hvad angår økonomiske vilkår (det nære) for os seniorer, selvom du skriver at "seniorer allerede har bidraget".

Der er for lidt konsistens i "Fair Løsning". Er også meget i tvivl om, at dine kandidater har kompetencen. Får lidt gåsehud, når en bestemt person er ved at køre sig i stilling som økonomiminister. Jo, nogle medlemmer i den nuværende regering falder bestemt også igennem i en vurdering. Vi skal alle bidrage - ingen tvivl om det! Men jeg ved ikke, om du synes, at en månedlig enlig pensionistindkomst på 5552 kr. + 5766 kr. før skat er i overkanten? For de færreste af os løber det rundt, og det er nødvendigt at bruge en opsparing ell låne i huset, hvis muligt. Nu er det jo ikke det nominelle beløb, men købekraften, energiafgifter, ejendomsskatter mv, som er afgørende, men med den voldsomme stigning på fødevarer, vi oplever nu, og en index-regulering af overførselsindkomst, som er to år gammel, kommer vi nemt i vanskeligheder. De fleste synes, at det var Venstres store bommert at føje Konservative i lettelser i topskatten, men gjort, er de selvfølgelig nødt til at forsvare. Og det var jo nok ufinansieret, selvom pengene ikke har forskellig farve. Uligheden var kæmpestor; måske 1000 kr. for mig og 30.000 for indkomst på en mio. (og hvem mon bedst kan undvære den?) Den burde rulles tilbage. Der er ingen belæg for, at lettelser i topskatten har stimuleret samfundsøkonomien. Et forslag, som bestemt kunne vinde gehør hos borgerne ved rette fremlægning, vil være en midlertidig skat, kald det blot kriseskat, på en halv eller en hel procent af bruttoindkomsten i et par år fra alle borgere, til nedbringelse af det offentlige underskud. Nemt og lige til. Det er vist 20 pct. af borgerne, der tjener 50 pct. af al indkomst, så det vil være socialt retfærdigt og alle bidrager. Hvis samlet indkomst er 1000 mia, er "smerten" kortvarig og forståelig. Naturligvis skal den ikke blive permanent og der skal gøres rigtige tiltag for at komme ud af hængedyndet. Dit eget forslag om at øge arbejdstiden med 1 time pr uge mod betaling, tror vi ikke har en virkning af betydning på samfundsøkonomien. Derimod 1 time uden betaling, (svarer til ca. tre procents lønnedgang) vil gøre en forskel i konkurrenceevne - men det er naturligvis sort snak hos lønmodtagerorganisationer, med mindre man kan godtgøre, det ikke går til arbejdsgiver-fortjeneste, og at købekraften bliver tre pct. forbedret.