Forurening

For lidt kvælstof i landbruget er også et problem

Landmænd ser frem til de analyser, som Bjørn Lomborgs Institut for Miljøvurdering laver

HOBRO:I landbruget er man godt klar over, at for meget kvælstof er af det onde, men for lidt kvælstof kan også være et problem. - Er man mon helt sikker på, at vi ikke nogle steder, også i naturen, har for lidt kvælstof til rådighed, hvis den ønskede plantevækst og fiskebestand skal opnås? spurgte gårdejer Niels Ole Nielsen, Hvilsom, da han som formand for planteavlsudvalget under Hobro og Omegns Landboforening talte på årsmødet, som 65 landmænd deltog i. Og han svarede selv på spørgsmålet: - Vi er i hvert fald ikke i tvivl om, at vi mangler kvælstof i landbruget. Se blot, hvordan proteinindholdet i vort korn rasler ned. Niels Ole Nielsen sætter sin lid til, at regeringen seriøst arbejder for at ændre reglerne, så landbruget igen kan komme til at forsyne sine afgrøder med "tilstrækkelig næring til at sikre en rentabel produktion af de fødevarer og den kvalitet, markedet efterspørger", som han udtrykte det. Forhandlingerne om Vandmiljøplan 3, der skal afstikke rammerne for en fremtidig landbrugsproduktion, er netop gået i gang. Niels Ole Nielsen udtrykte håb om, at kommende nye miljøregler bliver begrundet i pålidelig faglig dokumentation - ikke i generelle udsagn om, at for meget kvælstof kan medføre iltsvind. - I den forbindelse ser jeg frem til resultaterne af de analyser, der skal foretages af det nyoprettede Institut for Miljøvurdering (som Bjørn Lomborg er direktør for, red.) Vi skal have mest miljø for pengene, men for at få det, skal de faglige årsagssammenhænge være fuldt klarlagte, sagde Niels Ole Nielsen, der har en klar forventning til, at landbruget kun vil blive pålagt restriktioner, der har en klar målbar effekt for miljøet. Formanden understregede, at landbruget nu engang trives bedst med råderum i stedet for begrænsninger. Landbruget er parat til at tage ansvar for naturen og miljøet, men vil på den anden side have mulighed for at udvikle sine bedrifter, så der er acceptable indtjeningsmuligheder. Niels Ole Nielsen blev genvalgt som formand. Nyvalgt til bestyrelsen blev Lars Tolborg, Rørbæk og Jesper Fomsgård, Hejring i stedet for Jens Peter Knudsen, Gl. Nørager og Jan Haslund, Bigum, der ikke opnåede genvalg.