For lidt tandpleje

Vore ældre medborgere vil have sunde tænder. De vil kunne tygge deres mad. De vil være fri for tandpine.

Og de vil kunne smile til familie og venner uden at skulle tænke på, hvordan tandsættet ser ud. Det synes vi i Tandlægeforeningen er nogle helt rimelige og berettigede krav. Ifølge en undersøgelse fra Ældre Sagen er tandløshed en af de ikke-livstruende sygdomme, som de ældre frygter allermest. Og det kan da heller ikke være meningen, at man skal acceptere at miste tænderne én efter én, blot fordi man er blevet gammel. Dertil kommer, at et mere ensartet tandplejetilbud til ældre og svækkede vil kunne redde liv. Eksempelvis opstår lungeinfektioner ofte på grund af bakterier fra mundhulen, og for svækkede patienter kan sådanne infektioner være livsfarlige. Udenlandske undersøgelser viser, at risikoen for lungebetændelse kan reduceres med op til 65 procent alene ved hjælp af tandbørstning og skylning med klorhexidin. Vi har i Danmark en kommunal omsorgstandpleje-ordning, der har til formål at sikre tandpleje til primært ældre, der ikke kan benytte den almindelige voksentandpleje. Da omsorgstandplejen blev etableret i 1994, var det forventningen, at ordningen skulle omfatte mere end 100.000 borgere. Men Sundhedsstyrelsen har siden anslået, at kun 30.000-35.000 borgere modtager omsorgstandpleje. Vi ved, at der er meget store forskelle fra kommune til kommune på, hvor mange ældre man giver mulighed for at få omsorgstandpleje. Det er ikke rimeligt. Det bør være sådan, at den reelle adgang til omsorgstandpleje er den samme, uanset hvilken kommune man bor i. Derfor har Tandlægeforeningen søgt om såkaldte satspuljemidler til et projekt, der skal sikre, at tilbuddet om omsorgstandpleje bliver til et ensartet tilbud over hele landet. Vore ældre medborgere skal kunne stole på, at de bliver tilbudt omsorgstandpleje, hvis de falder ind under de kriterier, der er fastsat i lovgivningen. De ældre har krav på, at alle kommuner prioriterer deres tandsundhed – og dermed deres livskvalitet.