Hospitaler

For mange børn meldes psykisk syge

Lang venteliste til børnepsykiatrisk sygehus kan reduceres mærkbart, viser forsøgsprojekt, som er gennemført af Løgstør Kommune og børneambulatoriet på Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Alt for mange af de børn, som henvises til undersøgelse på psykiatrisk sygehus, har i stedet brug for et helt andet tilbud i det offentlige system. Det indikerer et forsøgsprojekt, som er gennemført i samarbejde mellem Løgstør Kommune og børneambulatoriet på Aalborg Psykiatriske Sygehus. I løbet af det år, som forsøget har varet, er konklusionen for cirka halvdelen af de 14 børn, som tidligere alle ville være henvist til psykiatrisk sygehus, at deres problemer ikke skyldes en psykisk sygdom. Den opsigtsvækkende konklusion er Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) i Løgstør Kommune og ansatte ved børnepsykiatrisk ambulatorium i Aalborg nået frem til i fællesskab på møder, hvor de sammen har gennemgået konkrete sager. - Naturligvis kan der ikke laves statistik på baggrund af så forholdsvis få sager, som der her er tale om. Men det giver da et fingerpeg om, at flere børn end nødvendigt bliver henvist til undersøgelse på psykiatrisk sygehus. Hvis vi ikke alene i Løgstør, men også i andre kommuner, undgår at børn unødigt kommer til psykiatrisk undersøgelse, vil det ganske givet betyde en mærkbar afkortning af den lange venteliste, siger Henrik Ringbæk Madsen (S), fungerende formand i Nordjyllands amts social- og psykiatriudvalg. I perioder er ventelisten til undersøgelse og behandling på børnepsykiatrisk afdeling i Aalborg over et halvt år, og det er efter Henrik Ringbæk Madsens mening uacceptabelt. Især for de forældre, der venter på at få deres barn undersøgt. Tilbudet om jævnlige møder med konsulenter fra psykiatrisk børneambulatorium i Aalborg vil nu blive givet til alle øvrige nordjyske kommuner. Formanden for SIND's politiske udvalg, Finn Graa Jacobsen, Skørping, synes umiddelbart, at det lyder som en god ide, hvis de børn, som alligevel ikke har psykiske problemer, sorteres fra ventelisten. - Det vil da helt bestemt lette det psykiatriske behandlingssystem, hvor der somme tider er ventetider på helt op til to år. Men samtidig kræver det, at der er et andet tilbud til de børn, som alligevel ikke hører hjemme på ventelisten til psykiatrien. Det håber jeg da bestemt, at der er. De børn skal ikke bare lades i stikken, siger han.